Program Europejski

Projekt: IT@Graf

 Akcja: Mobilność osób uczących się i pracowników

 Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego

  

Praktyki zawodowe

w Niemczech 

 

maj 2015